نمایش 9 24 36

پروتیین بافت دار خشک سویا (درشت)

۲۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   تهیه شده از سویا غیر تراریخته تولید از دانه کامل سویا (نه تفاله حاصل از روغن کشی)

پروتیین بافت دار خشک سویا (ریز)

۲۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   تهیه شده از سویا غیر تراریخته تولید از دانه کامل سویا (نه تفاله حاصل از روغن کشی)

سویا میت چرخ کرده خشک

۴۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کاملا گیاهی بدون افزودنی در بسته بندی بهداشتی تهیه شده در مجموعه ای معتبر و تحت نظارت

سویا میت تکه ای خشک

۶۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کاملا گیاهی بدون افزودنی در بسته بندی بهداشتی تهیه شده در مجموعه ای معتبر و تحت نظارت

تافو میت چرخ کرده خشک

۶۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کاملا گیاهی بدون افزودنی در بسته بندی بهداشتی تهیه شده در مجموعه ای معتبر و تحت نظارت

تافو میت تکه ای خشک

۳۶,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کاملا گیاهی بدون افزودنی در بسته بندی بهداشتی تهیه شده در مجموعه ای معتبر و تحت نظارت

سویا میت تکه ای منجمد – برند بکر

۷۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کاملا گیاهی بدون افزودنی در بسته بندی بهداشتی تهیه شده در مجموعه ای معتبر و تحت نظارت

سویا میت چرخ کرده منجمد – برند بکر

۷۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کاملا گیاهی بدون افزودنی در بسته بندی بهداشتی تهیه شده در مجموعه ای معتبر و تحت نظارت