نمایش 9 24 36

پودر کیک وانیلی بدون گلوتن

۵۸,۰۰۰ تومان
گلوتن نام پروتئین موجود در گندم و برخی غلات نظیر جو و چاودار می باشد. برخی افراد به این پروتئین

آرد نان بدون گلوتن

۴۴,۰۰۰ تومان
گلوتن نام پروتئین موجود در گندم و برخی غلات نظیر جو و چاودار می باشد. برخی افراد به این پروتئین

پودر پنکیک بدون گلوتن

۴۰,۰۰۰ تومان
گلوتن نام پروتئین موجود در گندم و برخی غلات نظیر جو و چاودار می باشد. برخی افراد به این پروتئین

کیک پرتقالی بدون گلوتن

۱۲,۸۰۰ تومان
گلوتن نام پروتئین موجود در گندم و برخی غلات نظیر جو و چاودار می باشد. برخی افراد به این پروتئین

کیک وانیلی بدون گلوتن

۸,۵۰۰ تومان
گلوتن نام پروتئین موجود در گندم و برخی غلات نظیر جو و چاودار می باشد. برخی افراد به این پروتئین

نان تست بدون گلوتن

۵۲,۵۰۰ تومان
گلوتن نام پروتئین موجود در گندم و برخی غلات نظیر جو و چاودار می باشد. برخی افراد به این پروتئین

آرد (پودر مخلوط) نان بدون گلوتن

۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   برخی افراد به پروتیین خمیر گندم (یا گلوتن) حساسیت داشته و یا با خوردن آن دچار مشکلات

ماکارونی بدون گلوتن (زانویی)

۸۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   برخی افراد به پروتیین خمیر گندم (یا گلوتن) حساسیت داشته و یا با خوردن آن دچار مشکلات