نمایش 9 24 36

پودر سماق قرمز

۵۵,۰۰۰ تومان
  ویژگیها : از منطقه آذربایجان شرقی (گیاه آن بصورت خودرو در جنگل ها می روید) طبیعی و خالص بصورت پودر

زردچوبه

۸۹,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص ارگانیک (تحت نظارت بین المللی) تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی)

گلپر نسابیده

۲۸,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

گلپر سابیده

۳۲,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر موسیر

۴۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر لیمو عمانی

۱۵,۵۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر سیر

۳۲,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر آویشن

۵۷,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)