نمایش 9 24 36

پودر سماق قرمز

۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگیها : از منطقه آذربایجان شرقی (گیاه آن بصورت خودرو در جنگل ها می روید) طبیعی و خالص بصورت پودر

زردچوبه

۸۹,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص ارگانیک (تحت نظارت بین المللی) تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی)

گلپر نسابیده

۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

گلپر سابیده

۴۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر موسیر

۴۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر لیمو عمانی

۱۵,۵۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر سیر

۵۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)

پودر آویشن

۶۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :  خالص تحت نظارت بهداشتی (دارای پروانه بهداشتی ساخت)