نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

آرد ذرت

۴۶,۵۰۰ تومان
ویژگیها :   تهیه شده از ذرت بومی ایرانی (غیر تراریخته) کشت در مزرعه بدون سموم شیمیایی برای مصارف مختلف

پارنج پرک

۵۹,۵۰۰ تومان
ویژگیها : استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون آلاینده

دانه پارنج

۸۴,۵۰۰ تومان
ویژگیها : استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون آلاینده

کنجد

۱۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   کنجد بومی ایرانی (نوع قهوه ای) استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات کشت شده در مزرعه ارگانیک

آرد برنج سفید

۱۲۰,۰۰۰ تومان
ویژگیها : عدم استفاده از آفت کش و کود شیمیایی استفاده روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر زنبور تریکوگراما، تله های

بلغور جو

۶۷,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون

جو پرک

۵۵,۰۰۰ تومان
ویژگیها :   استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون

جو پوست کنده

۷۲,۵۰۰ تومان
ویژگیها :   استفاده از بذرهای بومی (غیر ترا ریخته) کشت شده در مزرعه ارگانیک معتبر تحت نظارت رسمی بدون