نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

قارچ

۴۲,۵۰۰ تومان
ویژگیها :   پرورش بدون استفاده از سموم شیمیایی تحت نظارت متخصصین کشاورزی تحت نظارت رسمی ارگانیک بین المللی و

هویج

۳۶,۵۰۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر

گوجه فرنگی

۳۷,۰۰۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر

گوجه زیتونی

۳۶,۰۰۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر

کدو خورشتی

۴۲,۵۰۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر

کاهو پیچ

۴۵,۰۰۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر

فلفل دلمه

۳۵,۷۵۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر

سیر خشک

۴۴,۵۰۰ تومان
با توجه به فصل و مکان تولید؛ ارگانیک یا سالم در محصولات ارگانیک استفاده از روشهای طبیعی کنترل آفات نظیر